Tietosuoja

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:
Masterparts (y-tunnus: 3005628-3)
Jukolanahde 3
37200 Siuro
lauri.lehtonen@masterparts.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?
Yrityksen tietoihin kerätään asiakkaan nimi sekä yhteystiedot (osoite sekä mahdollisesti puhelinnumero). Lisäksi tietoihin tallentuvat tiedot asiakkaan tilauksista sekä maksuista.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään: -Asiakassuhteen hoitamiseen
-Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
-Tilastollisiin tarkoituksiin
-Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään? Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille eikä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: -Tarkistusoikeus -Oikaisuoikeus -Oikeus peruuttaa suostumus -Poisto-oikeus

Päivitetty 25.5.2018

Yhteystiedot

Masterparts
lauri.lehtonen@masterparts.fi
040 756 9007

Copyright © Masterparts 2020
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuoja

Osumalaskuri: 32592
KÄDENTAIDOT
INNOVATIIVISUUS
PERIKSIANTAMATTOMUUS